לוח פעילות מרכז ומכללה

ראשוןשנישלישירביעי חמישישישישבת
10:00-14:30קורס מדריכים מס' 56 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 53 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30קורס מדריכים מס' 52 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 59 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 60 10:00-11:00- סדנה 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5110:00-14:30- קורס מדריכים מס' 52 17:00-21:30- קורס מדריכים מס' 5710:00-14:30- קורס מדריכים להתפתחות ילדים מס' 3. 17:00-21:30- קורס מדריכים מס' 5608:30-13:00- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 58
10:00-14:30קורס מדריכים מס' 56 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 53 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30קורס מדריכים מס' 56 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 59 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 60 10:00-11:00- סדנה 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5110:00-14:30- קורס מדריכים מס' 52 17:00-21:30- קורס מדריכים מס' 57 10:00-14:30- קורס מדריכים להתפתחות ילדים מס' 3. 17:00-21:30- קורס מדריכים מס' 56 08:30-13:00- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 58
10:00-14:30קורס מדריכים מס 56 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 53 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30קורס מדריכים מס' 52 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 59 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 60 10:00-11:00- סדנה 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5110:00-14:30 קורס מדריכים מס' 52 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5710:00-14:30 קורס מדריכים להתפתחות ילדים מס' 3 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5608:30-13:00- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 58
10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 56 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 53 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30- קורס מדריכים מס' 52 10:00-11:00 סדנה 17:00-21:30 קורס מדריכים מס' 59 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 60 10:00-11:00- סדנה 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5110:00-14:30 קורס מדריכים מס' 52 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5710:00-14:30 קורס מדריכים להתפתחות ילדים מס' 3 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5608:30-13:00- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 58
10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 56 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 53 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30- קורס מדריכים מס' 52 10:00-11:00 סדנה 17:00-21:30 קורס מדריכים מס' 59 17:00-18:00 סדנה 10:00-14:30 קורס מדריכים מס' 60 10:00-11:00- סדנה 17:00-21:30- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 5110:00-14:30- קורס מדריכים מס' 52 10:00-11:00- סדנה 17:00-21:00- פתיחת קורס מדריכים מס' 5710:00-14:30- קורס מדריכים להתפתחות ילדים מס' 3 11:00- סדנת ילדים 17:00-21:30- קורס מדירים מס' 5608:30-13:00- קורס מדריכים להתפתחות תינוקות מס' 58