תוכנית מס’ 5 – BLOG TV

תוכנית מס' 5 בנושאים:
א. סדנא לגילאי 3-6 חודשים בנושא עיסוי ומגע
ב.  מוצץ או אצבע?
ג.  הליכה, עמידה ונעליים מתאימות

הקלטה מתאריך 21/7