תוכנית מס’ 7 – BLOG TV

תוכנית מס' 7 בנושאים:

א.  סדנה לגילאי לידה – 3 חודשים
ב. הקשת יתר
ג. שינה וקושי בשינה
ד.  בחירת משפחתון

 

תוכנית 7 – הקלטה מתאריך 7/7