תוכנית מס’ 6 – BLOG TV

תוכנית מס' 6 בנושאים:
א. סדנא לגילאי 9-12 בנושא עמידה ומעבר לעמידה
ב.  חרדת זרים" – שיחה עם הפסיכולוגית גינת שמר
ג.  זחילת גחון וזחילה על שש
ד. שימוש בעירסולית עם תינוק בן שבועיים וחצי

 

תוכנית 6 – הקלטה מתאריך 14/7